Vstup k výtahu, Praha 7, 2018

Původní tiskařské haly byly zásobovány nákladním výtahem ze dvora. Po ukončení činnosti tiskárny se haly pronajaly jako kancelářské prostory. Nákladní výtah byl proto nahrazen osobním, a tím vznikl nový vstup do budovy. Původně byl před výtahem krytý vstupní prostor a vedle něj dvě krytá garážová stání. Tím, že nákladní výtah sloužil pouze k zásobování, neměl vstup k němu patřičnou důstojnost a přehlednost. Mou snahou bylo prostory upravit tak, aby se zachovalo co nejvíce původních konstrukcí, včetně základů. Obě garáže jsem diagonálně seřízl tak, aby se otevřel pohled na výtah přímo při vstupu z průjezdu do dvora. Druhá garáž byla zkrácena a upravena na kolárnu oddělenou cihlovou perforovanou stěnou. Strop nad vstupem k výtahu byl zvýšen. Tím se opticky zvýraznil oproti vstupům do garáže a kolárny. Vznikl tak portál viditelný při vstupu z průjezdu, jež je zachován po celé své výšce. Průchod portálem ze dvora je snížený a doplněný o stejnou cihlovou perforovanou stěnu, chránící vstup proti povětrnostním vlivům. Svislé i vodorovné konstrukce jsou opatřeny betonovou stěrkou v barvě pálených cihel. Obě střechy (nižší nad garáží a kolárnou a vyšší nad vstupním portálem) jsou osazeny zelení. U vstupu k výtahu je zavěšená černá tabule s názvy firem, pod kterou je umístěna dřevěná lavička.