Sirné lázně, Kos, 2013

Navržené řešení zasazuje veškerý provoz lázní pod úroveň terénu. Při vstupu na pláž se návštěvníkovi otevře pohled na skalnatou průrvu, ze které se tyčí obvod lázní propisujících se na terén, ze kterého razantně vystupuje objem vykonzolovaného bazénu a středového válce. Tento bazén a prostor pod ním je zahalen vodní clonou a návštěvníkovi jasně ukazuje místo vstupu do objektu. Obvodová betonová stěna přesně rozděluje prostor mezi drsnou krajinou a nově vzniklými lazněmi. Pláž dobíhá až na úrověn vodní clony, kde přechází na zpevněnou plochu baru s recepcí pod visutým bazénem. Vstoupit dovnitř jde skrze vodní clonu, či lze najít místo kudy voda neteče. Prostor baru a toalety je umístěn ve válci vynášející bazén. Z baru vede hydraulická plošina do 1.PP, kde se nachází skladové prostory. Bar a toaleta jsou nasvětleny světlíkem skrz horní bazén. Za barem je umístěn vstup do placené části lázní. Po levé straně se nachází dámské šatny, vpravo pánské. Prostor šaten je tvořen sedmi stoupajícími plošinami po 500 mm. Ze spodní plošiny skrze vodní clonu vede vstup do tmavého meditačního bazénku. Z nejvyšší plošiny je návaznost na to- alety a průchod skrze lávku nad meditačním bazénkem do exterierové části lázní. Na této lávce jsou po stranách umístěny sprchy. Východ do exteriéru je skrze úzký průchod tak, aby středový válec zůstal tmavý. Po výstupu se návštěvníkovi nabízí výhled skrze visutý bazén na moře. Okolo obvodu stědového válce po obou stranách stoupají kaskádové vany. Tyto vany jsou tvarovány jako lomenice, aby vznikla mezera nasvětlující prostory šaten. Tato mezera je zasklená deskou z akrylátu a po jejím povrchu stéká voda. Vany jsou zaklopeny dřevěnými rošty, které slouží jako komunikace i místo pro odpočinek. Z nejvyšší vany je nástup do bazénu nad středovým válcem. Uprostřed je vložen menší válec, okolo něj vyvěrá horká termální voda o teplotě 42 °C a na druhé straně mořská voda o teplotě 19 °C. Bazény jsou spojeny a návštěvník si sám může najít vhodnou teplotu pro něj. Smíchaná voda teče dále skrze kaskádové vany dolů, část vody teče do meditačního bazénku, druhá část do visutého bazénu, kde padá přes jeho okraj do žlabu a následně končí v moři.