Horské lázně, Rožnov pod Radhoštěm, 2012

V Rožnově pod Radhoštěm se od konce 18. století nacházely vyhlášené klimatické lázně. Bohužel po vybudování průmyslového areálu Tesla se kvalita vzduchu zhoršila a lázně byly roku 1960 zavřeny. Mým cílem bylo navrhnout relaxační lázně pro prodloužení turistického pobytu. Vytvořit místo, kde by návštěvník mohl strávit větší část dne. Lazně jsou určeny pro osoby starší 18 let. Parcela se rozprostírá na jihozápadním svahu ohraničeným lesem. Při navrhování objektu jsem vycházel ze skutečnosti, že parcela je viditelná při pohledu na panoráma hory Radhošť. Proto jsem nenavrhl nic dominantního do současného výhledu, ale objekt jsem zapustil pod zem. Stavající návrh je inspirován polní brázdou, která kopíruje terén a obrací či vytlačuje zeminu. Tato trhlina v zemi kopíruje vrstevnice, ale ve střední části klesá. Trhlina se rozevíra, otevírá a natačí. Díky tomu v některých částech umožnuje výhledy do krajiny. Tato linie prochází celým vnitřním prostorem a není nikde přerušena. Interiér lázní je vylit z bílého betonu do bednění z dřevěných latí. Podlaha je z bíleho leštěného betonu, aby lépe odrážela světlo. Horní část nad terénem je obložena bronzovýmí deskami. Tyto desky pomáhají lámat světlo do objektu a davají mu specifický barevný tón. Lázně jsou dlouhé 180 metrů a průměrná šířka je 6,5 metrů. Ze severu je umístěn vjezd do garáží s 50 místy. Z garáže vede chodba do vstupu lázní, rampa pro zásobování restaurace a vstup do technického zázemí. Recepce je v jižní části s návaznosti na šatny. Ve střední svažité části jsou kaskádové vířivky. Voda v kádích se ochlazuje přeléváním. Nad šatnamí je relaxační část s výhledem na město, dále restaurace a malá knihovna. Tu tvoří 4 válcové prvky s eliptickou výdutí, sloužící jako intimní čítárna. Po vnější straně jsou umístěny poličky s knihami. Knihovna na konci vystupuje z terénu a umožnuje výhled směrem na město. V severní části je umístěn bazén dlouhý 25 metrů. Vynáší ho čtyři válce, uvnitř kterých jsou další intimní čítárny. Z této části se může úzkým průchodem dostat na louku pod lázně. Vedle bazénu je relaxační část s návaznosti na bludiště. První část obsahuje sauny a chladící bazénky. Druhá část je intimně osvětlena (beton s optickými vlákny) a nabízí bylinné koupele. Pod touto částí se nachází technické zázemí lázní.