Podkrovní byt Zubatého 5, Praha 5, 2017

Zadáním bylo navrhnout prostor, který může plnit funkci bytu či ateliéru. V případě potřeby potom vše jednoduše přeměnit na kancelářské prostory. Mou snahou bylo zachovat atmosféru stavající půdy, její vzdušnost se všemi přednostmi i nedokonalostmi. Zvoleno bylo nadkrokevní zateplení aby se zachoval původní krov v celé své podobě. Původní prvky krovu maji být vykartáčovány a opatřeny bilou lazurou. Podlaha je navržena jako betonová stěrka litá mezi vazné trámy které zůstavají v podlaze viditelné. Zachovávám i původní komíny, jeden z nich je využit jako krb + odtah digestoře. Původní podkroví je nově prosvětleno pomocí ateliérových oken, vikýře do vnitrobloku a doplněno o střešní výlezy. Do jednoho z polí plné vazby je vložen blok s kuchyní, za ní je umístěna ložnice se šatnou. V místě původního světlíku je nově navržena koupelna, díky tomu lze z vany sledovat noční oblohu. Kuchyňská linka je rozdělena hřebenem na dvě části, kdy jedna měla být tvořena měděnými deskami. Časem by docházelo k oxidaci těchto desek a pomalé barevné změně kuchyně.